Skoči na vsebino

Partnerstvo

Lebenshilfen

Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH je neprofitna organizacija, ki ljudem z ovirami v skladu z načelom “Živeti kot vsi drugi” nudi spremstvo in podporo. Njihov cilj je ljudem z ovirami dati možnost, da si v družbi zgradijo samostojno in izpolnjeno življenje. Lebenshilfe tako ponuja različne storitve za ljudi z ovirami in njihove družine, na primer: zgodnja intervencija v otroštvu, pomoč v šoli in vrtcu, podpora družini (podporna storitev), bivanje in nastanitev (polni delovni čas, krajši delovni čas, integrirana zaposlitev, stanovanjske nastanitve za starejše ljudi z ovirami), delovne in dnevne storitve (delavnice, integrirana podjetja, dnevni centri, podpora v poklicnem izobraževanju…), svetovalni center. Trenutno storitve Lebenshilfe koristi približno 2000 ljudi z ovirami in njihovih družin. Za njih dela približno 800 zaposlenih in 100 prostovoljcev. Pri delu z ljudmi z ovirami in njihovimi družinami ima organizacija že 60 let izkušenj.

Poleg tega je Lebenshilfen strokovnjak za vključujoče izobraževanje odraslih, zasnovo učnih načrtov in priročnikov, njihovi strokovnjaki pa so odlično usposobljeni na področju evropskega projektnega sodelovanja in povezovanja.

Mesto: Graz
Država: Österreich
E-pošta: office@lebenshilfen-sd.at
Spletna stran: https://www.lebenshilfen-sd.at
Kontaktna oseba za projekt: Karin Kicker-Frisinghelli
E-pošta: karin.kicker-frisinghelli@lebenshilfen-sd.at


Zavod RISA

Zavod RISA, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, je nevladna organizacija, ki je nastala z namenom neodvisnega in uporabniškega raziskovanja, razvoja, svetovanja, komunikacijske, kulturne ter izobraževalne dejavnosti za ljudi z ovirami. Deluje na področju človekovih pravic. Glas daje depriviligiranim ljudem, ki so najpogosteje tiho ali preslišani.

Zavod RISA je prva organizacija v Sloveniji, ki sistematično razvija koncept lahkega branja v slovenščini. Ni nacionalna mreža, a se povezuje z organizacijami iz cele Slovenije in tudi Evrope. Med njihove programe sodijo Center dostopne komunikacije in lahkega branja (razvoj in izdelava lahkega branja, svetovanje, usposabljanja, časopis 20 MINUT v lahkem branju itd.), usposabljanje za (samo)zagovorništvo, lokalni, nacionalni in evropski projekti.

Od l. 2014 ima Zavod RISA status NVO v javnem interesu na področju kulture (odločba Ministrstva za kulturo Republike Slovenije).

Mesto: Podgorje pri Slovenj Gradcu
Država: Slowenien
E-pošta: info@risa.si
Spletna stran: https://www.risa.si
Kontaktna oseba za projekt: Tatjana Knapp
E-pošta: tatjana@risa.si


FENACERCI

Portugalska zveza FENACERCI predstavlja več kot 50 organizacij CERCI iz cele države. Ustanovljena je bila z namenom zastopanja povezanih društev v dialogu z institucijami in skupnostjo na splošno. Zveza zagotavlja raznolik nabor storitev, ki so usmerjene v spodbujanje kakovostnih intervencij in pravic uporabnikov. Zveza svojim članicam zagotavlja pravno pomoč in tehnično svetovanje, nudi širok nabor informacij,  tehnično ter pedagoško dokumentacijo in izvaja številne dejavnosti usposabljanja ter raziskovanja. Poslanstvo FENACERCI je spodbujati kakovost in trajnost odzivov njenih članic; preko zagovorništva in usposabljanja, ki temeljita na prepoznavanju, priznavanju in potrjevanju v skupnosti, podpira pravice uporabnikov  ter dialog z institucijami. S ciljem zadovoljevanja potreb otrok, mladih in odraslih z intelektualno oviro si FENACERCI ves čas prizadeva ustvariti pogoje za vpeljavo raznolikih pristopov in rešitev, usmerjenih v šolsko, socialno ter poklicno vključevanje, in hkrati pogoje za polno, aktivno državljanstvo.

Mesto: Lissabon
Država: Portugal
E-pošta: fenacerci@fenacerci.pt
Spletna stran: https://www.fenacerci.pt/
Kontaktna oseba za projekt: Sandra Marques
E-pošta: smarques@fenacerci.pt


Laterna Magica

Unsere Organisation wurde gegründet, um anspruchsvolle und einzigartige Kultur- und Bildungsprojekte in Organizacija je bila ustanovljena z namenom ustvarjanja zahtevnih in edinstvenih kulturnih ter izobraževalnih projektov na Madžarskem in v tujini. Poleg tega, da skrbijo za svojo zbirko (Madžarska zbirka diapozitivov), kulturnim in izobraževalnim ustanovam nudijo pomoč, da svoje cilje učinkoviteje dosežejo. Med izvajanjem projektov in programov posebno pozornost posvečajo mednarodnemu sodelovanju in skupnim čezmejnim dejavnostim. Z veseljem sodelujejo v vseh  pobudah, ki k širitvi skupne kulturne dediščine pristopajo na svež in ustvarjalen način. Leto ustanovitve: 1998.

Njihove storitve

  • izvedba mednarodnih znanstvenih raziskav
  • organizacija javnih prireditev: razstav, konferenc, festivalov, predstav
  • vodenje izobraževalnih programov: delavnic, tečajev, seminarjev, usposabljanj
  • izgradnja didaktičnih spletnih strani in platform
  • razvijanje neprofitnih PR in komunikacijskih kampanj
  • video produkcija za javni in zasebni sektor
  • digitalizacija in arhiviranje artefaktov: diapozitivov, fotografij, tiskovin
  • svetovanje madžarskim in evropskim inštitutom
  • razvoj inovativnih neformalnih izobraževalnih metodologij
  • vodenje projektov

Mesto: Budapest
Država: Ungarn
E-pošta: info@laterna.hu
Spletna stran: http://www.laterna.hu/
Kontaktna oseba za projekt:
Dániel Biró