Skoči na vsebino

O projektu myPart

Cilj projekta myPart je okrepiti politično udeležbo ljudi z intelektualno oviro.

29. člen Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov določa, da imajo ljudje z ovirami pravico do polnega sodelovanja v političnem in javnem življenju. Kljub temu pa se ljudje z intelektualno oviro pri uveljavljanju svojih političnih pravic zaradi različnih dejavnikov soočajo s strogimi omejitvami. Eden od dejavnikov je pomanjkanje ustreznih in dostopnih gradiv ali informacij.

Izobraževalna pot ljudi z intelektualno oviro po zaključenem osnovnem šolanju pogosto pripelje v segregirana, ločena okolja. Zaradi tega ljudje z intelektualno oviro nimajo možnosti pridobivanja znanja s področja državljanske vzgoje. V okolju, v katerem živijo in delajo, te teme niso naslovljene.

Eden najpomembnejših pogojev za politično udeležbo je, da človek sebe dojema kot državljana, ki ima pravico, da aktivno sodeluje v javnem in političnem življenju.

Projekt poudarja, da smo vsi ljudje v vlogi državljanov. To zavedanje širi med ljudmi z intelektualno oviro in v družbi nasploh.

V projektu myPart bomo razvili učna gradiva, ki bodo ljudem z intelektualno oviro omogočila razvijanje državljanskih kompetenc, znanja in veščin na področju javnega ter političnega življenja.

Pri tem bomo upoštevali zanimanja in potrebe ljudi z intelektualno oviro. Pripravili bomo priporočila, ki jih bomo razširili na regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Vodilni načeli projekta sta udeležba in vključenost. Ciljna skupina je posledično vključena v razvoj vseh projektnih izdelkov in rezultatov. Vsak projektni partner ustanovi t.i. ‘’sodelovalno skupino’’. To skupino poleg projektnih partnerjev sestavljata najmanj dve osebi z intelektualno oviro. Skupina se redno srečuje, sodeluje pri  razvoju projektnih rezultatov in daje povratne informacije o projektnih rezultatih ter pobudah.

Obenem želi partnerstvo opozoriti tudi na dejstvo, da številnim ljudem z intelektualno oviro še vedno ni priznana volilna pravica. Nujno je, da se ljudem iz ciljne skupine zagotovi polna politična udeležba.

Glavne ciljne skupine projekta

  • ljudje z intelektualno oviro
  • inštruktorji, ki delajo z ljudmi z intelektualno oviro
  • javne oblasti in politiki

Ostale ciljne skupine

  • ljudje, ki delajo z ljudmi z intelektualno oviro (asistenti, socialni delavci, podporno osebje)
  • institucije na področju izobraževanja odraslih