Skip to content

A myPart projektről

A myPart projekt elő kívánja mozdítani az értelmi fogyatékossággal élő emberek társadalmi aktivitását.

Az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 29. cikkelye kimondja, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek joga van teljes mértékben részt venni a politikai és a társadalmi életben. Ennek ellenére az értelmi fogyatékossággal élő emberek súlyos korlátozásokkal szembesülnek politikai jogaik gyakorlása során különféle okok miatt. Ennek oka lehet a megfelelő és hozzáférhető anyagok vagy információk hiánya is.
Az értelmi fogyatékossággal élő emberek oktatási útja gyakran kötelező iskolai végzettségüket követően szegregált helyzetekbe vezet. Így az értelmi fogyatékossággal élőknek nincs lehetősége információk megszerzésére a társadalmi ismeretek területén, mivel azt nem gyakorlatiasan vizsgálják az életükre és munkájukra alkalmazva. A politikai részvétel egyik legfontosabb követelménye az, hogy megértse magát állampolgárként, aki jogosult aktívan részt venni a köz- és politikai életben.
A projekt hangsúlyozza az emberi és polgári jogok szerepét, erősíti ennek megértést az értelmi fogyatékossággal élők és a társadalmi környezetükben egyaránt.

A myPart projekt keretében oktatási anyagok kifejlesztésére törekszünk, amelyekkel növeljük az értelmi fogyatékossággal élők állampolgársági ismereteit, kompetenciáit és készségeit a társadalmi és politikai gyakorlat szempontjából. Ezen felül figyelembe vesszük az értelmi fogyatékossággal élő emberek érdekeit, valamint politikai igényeit is, és gyakorlati ajánlásokat teszünk regionális, nemzeti és európai szinten.

A projekt vezető alapelvei a részvétel és a befogadás. A célcsoport részt vesz az összes szakmai produktum fejlesztésében a program teljes időtartama alatt. Minden partner létrehoz egy úgynevezett együttműködési csoportot. Ez a csoport legalább két értelmi fogyatékos személyből és a projekt partnereiből áll. Ez a csoport rendszeresen ülésezik a projekt termékek fejlesztésére, valamint a projekt produktumairól is visszajelzéseket ad.

A partnerség arra is felhívja a figyelmet, hogy sok értelmi fogyatékossággal élő személy továbbra sem élhet a szavazati jogával, és hogy e célcsoport teljes politikai részvételének biztosítása érdekében hozzáférhető szavazási eljárásokat kell megteremteni.

A projekt fő célcsoportjai

  • Értelmi fogyatékossággal élő emberek
  • Az értelmi fogyatékossággal élő emberekkel dolgozó oktatók
  • Állami hatóságok és politikusok

Egyéb célcsoportok

  • Értelmi fogyatékossággal élőkkel dolgozó emberek (asszisztensek, szociális munkások, támogató személyzet)
  • Intézmények a felnőttképzés területén

Miért fontos a politikai részvétel és az önérvényesítés?

Fontos, hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek aktív tagjai legyenek a társadalomnak.

Fontos, hogy az értelmi fogyatékossággal élők is hallassák a hangjukat a választásokon. A szavazati jog mindenkit megillet.

Az önérdekvédők olyan értelmi fogyatékossággal élő emberek, akik kiállnak saját és mások jogaiért. 

Az önérvényesítők mottója: „Semmit rólunk, nélkülünk!”.

Nézze meg itt, hogy mit gondol néhány magyarországi önérvényesítő a munkájukról: