Rezultati

myPart Delavnice za državljansko izobraževanje

Razvili bomo kurikul oz. učni načrt za sklop 5 delavnic s področja državljanskega izobraževanja. Delavnice bodo temeljile na potrebah ljudi z intelektualno oviro po političnem in javnem sodelovanju. Namenjene bodo ljudem z intelektualno oviro in inštruktorjem, ki delajo z njimi. V njih bodo udeleženci razvijali in pridobivali nove državljanske kompetence. Teme delavnic so: državljanske pravice, osnove demokracije, evropske vrednote, proces izbire in odločanja, politična udeležba: Imeti glas.

myPart Priročnik (lahko branje)

Priročnik je praktično orodje za uporabo na delavnicah in bo v obliki lahkega branja (lahko berljive ter razumljive informacije). Udeleženci z intelektualno oviro bodo tako imeli praktično gradivo za delo v delavnicah, s priročnikom pa bodo lahko vsebine tudi individualno poglabljali. Priročnik bo vseboval tudi orodja, ki se nanašajo na (samo)zagovorništvo.

myPart Videoposnetki

5 videoposnetkov oz. spotov bo povezanihs temami delavnic. Namenjeni bodo ljudem z intelektualno oviro in splošni javnosti. S pomočjo kratkih filmov bodo gledalci dojeli čustveno ozadje teme, kar bo pripomoglo k boljšemu razumevanju in večji osveščenosti.

myPart Priporočila odločevalcem

V brošuri bodo zbrane informacije in priporočila za državljansko udeležbo ljudi z intelektualno oviro na regionalni, nacionalni in evropski ravni. Opremljena bo s praktičnimi nasveti glede dostopnega okolja, ki spodbuja državljansko in politično udeležbo ljudi z intelektualno oviro. Publikacija je namenjena javnim telesom, oblikovalcem politik, javnim in skupnostnim oblastem, politikom.