Skoči na vsebino

Rezultati

myPart Delavnice za državljansko izobraževanje

Razvili bomo kurikul oz. učni načrt za sklop 5 delavnic s področja državljanskega izobraževanja. Delavnice bodo temeljile na potrebah ljudi z intelektualno oviro po političnem in javnem sodelovanju. Namenjene bodo ljudem z intelektualno oviro in inštruktorjem, ki delajo z njimi. V njih bodo udeleženci razvijali in pridobivali nove državljanske kompetence. Teme delavnic so: državljanske pravice, osnove demokracije, evropske vrednote, proces izbire in odločanja, politična udeležba: Imeti glas.

Za module 2 (Kaj je demokracija?), 3 (Evropske vrednote) in 4 (Volitve in procesi odločanja) so na voljo tudi PowerPoints:

myPart Priročnik (lahko branje)

Priročnik je praktično orodje za uporabo na delavnicah in bo v obliki lahkega branja (lahko berljive ter razumljive informacije). Udeleženci z intelektualno oviro bodo tako imeli praktično gradivo za delo v delavnicah, s priročnikom pa bodo lahko vsebine tudi individualno poglabljali. Priročnik bo vseboval tudi orodja, ki se nanašajo na (samo)zagovorništvo.

myPart Videoposnetki

Videoposnetki zajemajo teme z delavnic. O teh temah lahko več izveste iz filmov. O njih lahko razpravljate. Filmi vsem pomagajo bolje razumeti, kaj pomeni politična udeležba.

MIZARSKA DELAVNICA 

Film Modula 1: Človekove in državljanske pravice. 
Film obravnava temo “pravica do dela”. 


NOČNI KLUB 

Film Modula 2: Kaj je demokracija? 
Film obravnava temo pravic manjšin (tematsko področje “6 načel demokracije”). 

Razgovor za službo 

Film spada v Modul 3 in obravnava temo diskriminacije. 

Kavarna 

Film Modula 4 (Izbira in odločanje) obravnava temo “pravica do odločanja”. 

NA RAZSTAVI 

Film sodi Modul 5 in obravnava temo politično sodelovanje, ”imeti glas”. 
Tudi človek, ki ne govori, ima lahko v družbi svoj glas.   

myPart Priporočila odločevalcem

V brošuri bodo zbrane informacije in priporočila za državljansko udeležbo ljudi z intelektualno oviro na regionalni, nacionalni in evropski ravni. Opremljena bo s praktičnimi nasveti glede dostopnega okolja, ki spodbuja državljansko in politično udeležbo ljudi z intelektualno oviro. Publikacija je namenjena javnim telesom, oblikovalcem politik, javnim in skupnostnim oblastem, politikom.

To pomeni:
Uporabite lahko vse brošure in filme ter
uporabo gradiva, ki ga vsebuje.
Prilagodite ga lahko za svoje namene.
Navesti morate izvor: projekt myPart.
Brošur in filmov ne smete prodajati in
prodaja brošur in filmov ter gradiva, ki jih vsebujejo.